Profiler i Boje & Ladekjær

Jacob Olesen

Lars Boje

Jesper Wind

Rasmus Lind Pedersen

Kim Ladekjær

Gert Berndt

Jacob Olesen

Jeg er oprindeligt uddannet landmand og har arbejdet en årrække som driftsleder i det primære landbrug.

I 2008 var det tid til brancheskifte ind i den finansielle sektor, hvor jeg i fem år har beskæftiget mig med kreditvurdering og finansiering af danske landbrugsvirksomheder. Forud for skiftet uddannede jeg mig til finansøkonom, samt gennemførte undervejs HD-R og HD-O.

Efter den finansielle sektor, valgte jeg at søge nye udfordringer i rådgivningsbranchen. Først som virksomhedsrådgiver og efterfølgende som afdelingsleder for Regnskab & Økonomi i SLF med det overordnede ledelsesansvar for afdelingens 60 medarbejdere.

I dette efterår 2018 er muligheden for at blive en del af en virksomhed, som hylder udvikling i alt hvad den arbejder med, opstået. Så pr. 1. november 2018 er jeg partner i Boje & Ladekjær ApS.

Mine spidskompetencer: Strategisk og organisatorisk sparring og processer, finansiel og økonomisk rådgivning og bestyrelsesarbejde.

Rasmus Lind Pedersen

At være wingman for mine kunder og derved i fællesskab sikre udvikling er det jeg brænder for. Via værktøjer, netværk og engagement finder jeg motivation i at afdække og være med til at opfylde kundernes drømme. Rejsen dertil skal være inspirerende, givende og sjov.

Gennem min tid i rådgivningsbranchen, gårdråd og bestyrelsesposter har jeg opnået stor erfaring inden for økonomisk rådgivning, forandringsledelse og strategiarbejde. Facilitering af netværksgrupper, der sikrer faglighed, involvering og læring har min naturlige interesse, således at værdien af netværket bliver størst muligt.

I min rolle som afdelingsleder har jeg især haft fokus på at skabe og indgå i succesfulde teams. Med plads og rum til idéudveksling giver vi sammen udviklingen fart.

Jeg er uddannet landmand og efterfølgende cand.oecon.agro med speciale i handelsstrategier for råvarer. Sideløbende med mit arbejde i rådgivningsbranchen har jeg gennemført rådgiveruddannelse og lederprogrammet Stifinder.

Lars Boje

Jeg har siden 2001 været beskæftiget som henholdsvis revisor, virksomhedsøkonom og chefrådgiver i landets største rådgivningsvirksomhed inden for landbruget, og har herigennem opbygget en solid erfaring og et solidt netværk inden for branchen. Jeg har igennem mange år ydet rådgivning og undervist i skatteforhold og selskabskonstruktioner målrettet landbruget. I 2015 blev jeg selvstændig rådgiver og var i 2017 medstifter af Boje & Ladekjær.

Jeg er oprindeligt uddannet landmand, landbrugstekniker, og har desuden en Juridisk Mastergrad med speciale i skat fra Copenhagen Business School.

Jeg bor selv på et mindre landbrug vest for Aarhus. Herudover driver jeg mindre udlejningsforretning bestående af ca. 20 bolig og erhvervslejemål, ligesom jeg deltager som almindelig medlem og formand i en række bestyrelser i ejerledede virksomheder.

Kim Ladekjær

Interessen for ledelse, organisation, økonomi og træning af færdigheder blev grundlagt tilbage i min studietid i København. Her var jeg i 3 år fodboldtræner for et seniorhold og uddannede mig sideløbende i DBU. Udover at bidrage til dygtiggørelsen af spillerne, trænede jeg ubevidst også det, der er blev min fremtid indenfor erhvervslivet: at sætte et mål, at have en mission og en plan, at lede en gruppe af dedikerede mennesker og bidrage til, at vi i fællesskab kom hen til målet, samtidig med at vi dygtiggør os.

I 1993 blev jeg blev cand.agro og har siden da beskæftiget mig i rådgivningsbranchen, den finansielle verden og i produktions- og detailverdenen med fokus på det økonomiske, strategiske og ledelsesmæssige område.

Udover min formelle uddannelse er der altid en uddannelse eller udviklingsopgave i gang. Nye virksomheder er opstartet, uddannelser gennemført og særligt har uddannelserne som Stifinder, Vækstdriver, Innovationsledelse, DiSC og HBDI certificeringer sat sig aftryk i min tilgang til opgaverne.

Med base i erfaring fra mange forskellige direktions- og ledelsespositioner udfører jeg opgaver i spændet fra træning, udvikling, til praktisk udførsel af ledelses- og direktionsopgaver. Formen varierer og bestemmes af det aktuelle behov. Nogle relationer er bygget op omkring fælles arbejdsdage, projektopgaver, andre en blanding af telefon, netværksmøder osv.

Jesper Wind

Jeg er uddannet landmand og har efterfølgende erhvervet mig en kandidatgrad i regnskab og revision fra Aarhus Universitet.

Mit vigtigste mål er, at kunne skabe langvarige relationer. Dette gennem indsigt, hjælpsomhed og derfra gøre mig fortjent til deres tillid og at få lov til, at være deres og virksomhedens tætte sparringspartner.

Jeg har, gennem mine ansættelser som digitaliseringschef i LandboSyd og som regnskabschef i ECCO, erfaring med digitalisering, økonomistyring, køb og salg af virksomheder, regnskab og skat. Hertil arbejder jeg aktivt i bestyrelser og advisory boards.

Gert Berndt

Med min baggrund i landbruget kender jeg til mange af de muligheder og udfordringer landmænd står overfor i hverdagen. Derfor er det også vigtig for mig, at møde kunderne i øjenhøjde, så den bedst mulige løsning kan findes for virksomheden og familien og den planlagte strategi kan realiseres. Samtidig er det også min opgave at udfordrer kunderne på deres løbende strategier, så det gode modspil opstår.
Det betyder meget for mig, at kunden får en god oplevelse og de oprigtigt mærker, at de får værdi gennem mit samarbejde med dem.

De seneste 13 år har jeg været ansat i rådgivningsbranchen og har bred erfaring med regnskaber, budgetter, investeringer og virksomhedsrådgivning, samt netværksgrupper. Og så har jeg en kæphest: Det er opfølgning, opfølgning, opfølgning, for hvis den ikke sker, så når vi ikke i mål!

Jeg er tidligere mælkeproducent, uddannet agraøkonom, har taget en HD i regnskab og økonomistyring og senest en bestyrelsesuddannelse på Niels Brock.

Jeg bor i Haderslev med min familie. Der ud over er jeg landmand, hvor jeg både driver og bortforpagter jord.

“Vores profiler er erfarne, engagerede og passionerede i deres indsats for indfrielsen af potentialet i din virksomhed”

Vi ses

kontakt os allerede i dag


House-user


Envelope


Linkedin


Facebook