Gi’ det en tanke…

”People don’t care how much you know, until they know how much you care.”

Vores partner, Hielke Wiersma, arbejder en stor del af sin tid i Sverige. Her er hans opgave, at bistå rådgivnings- og salgsvirksomheden Växa med at udvikle salget af ydelser og vare til deres kunder. I dette arbejde tager Hielke afsæt i en enkel huskesætning: ”Min opgave er, at fremme mine kunders succes, også når det betyder, at de ikke skal arbejde sammen med mig” og det fører tankerne hen til citatet.

”People don’t care how much you know, until they know how much you care.” er et citat fra præsident Theodore Roosevelt og betyder, at folk er ligeglade med, hvor meget du ved, hvis du ikke oprigtigt interesserer dig for dem. Skal du hjælpe kunden, eller for den sags skyld enhver anden omkring dig, kræves indsigt og den kommer ved at stille spørgsmål og lytte. Kvaliteten af indsigten, afhænger af oprigtigheden i intentionen bag spørgsmålene: Stiller man spørgsmålene for at hjælpe kunden med at opnå succes, eller stiller man spørgsmålene, for selv at få succes? Kunder vil instinktivt mærke og tage stilling til oprigtigheden i intentionen og det vil have afgørende indflydelse på den fremtidige succes for begge parter og deres samarbejde.

Måske har du også et ”motto” eller en sætning, som giver dig mening i dine arbejdsrelationer?

Gi’ det en tanke…

Copyright © 2018 Boje & Ladekjær