Gi’ det en tanke…

For et par måneder siden var jeg en del af et netværksdøgn for unge ejere af landbrug. Vi var samlet for at træne, at være et værdifuldt teammedlem og/eller teamleder. Nogen gange er vi jo det ene, andre gange det andet, uagtet om det er i vores erhvervsliv eller i privatområdet. Et af de spørgsmål der kom på plakaten var, ”er jeg faktisk et godt teammedlem og hvad vil det i grunden sige, at være det gode teammedlem eller –leder”. Prøv at gi’ det dine egne tanker og måske særligt, om du vil besvare spørgsmålet på samme måde, hvis du er i den modsatte teamrolle af hvad du normalt er?

Når du har tænkt nærmere over dette, så har forfatteren og forretningsmanden Patrick Lencioni givet sit bud derpå. Om han har fat på noget, det kan vi give en tanke. I hans univers et det dygtige teammedlem stærk på 3 dyder: ydmyghed, sult og begavelse (social). I.flg. Lencioni er den vigtigste, og måske også sværeste, at være ydmyg. Ikke ydmyg, som i underdanig, men bl.a. som i den, der har tillid i sig selv og dermed ikke svært ved at stå udenfor centrum og lade andre være i fokus med netop deres bidrag. For mig er det værd at give en tanke, for jeg vil rigtig gerne være et godt teammedlem og være en del af dygtige teams, men bidrager jeg dertil på bedste vis – jeg giver det mine tanker.

Copyright © 2018 Boje & Ladekjær